Disclaimer

Alle teksten, foto’s en video’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen geval commercieel worden gebruikt. De gehele inhoud van de website behoort tot het eigendom van de beheerders van de website tenzij anders aangegeven.

Regio25 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door bezoek van deze website of gelinkte website’s.

Er wordt professioneel en zorgvuldig omgegaan met de correctheid, volledigheid en actualiteit op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten of onvolledigheden. Deze website dient als informatiebron. Uiteraard bent u vrij ons te contacten bij fouten of onvolledigheden.

Auteursrechten

De inhoud (teksten, foto’s etc.) van deze website mag niet vermenigvuldigd worden of op welke wijze dan ook opnieuw in de openbaarheid worden gebracht. Op onze foto’s, video’s en teksten is de auteurswet en copyright van toepassing.

Het linken van onze artikelen naar een pagina is wel toegestaan d.m.v. een verwijzing. De video’s op ons YouTube-kanaal mogen uitsluitend worden ingesloten of gelinkt. Zonder schriftelijke toestemming het beeldmateriaal downloaden of kopiëren is niet toegestaan.

Bij schending van de auteursrechten worden de volgende boetes in rekening gebracht:

Onrechtmatig gebruik van tekst (digitaal): 50 euro
Onrechtmatig gebruik van tekst (gedrukt/print): 100 euro
Onrechtmatig gebruik van foto (digitaal): 250 euro
Onrechtmatig gebruik van foto (gedrukt/print): 500 euro
Onrechtmatig gebruik van video: 1.250 euro

Op bovenstaande bedragen worden geen uitzonderingen gemaakt. De prijzen zijn exclusief btw. De factuur zal uit naam van Jeffrey Korte Media worden verstuurd. Regio25.nl is een onderdeel van Jeffrey Korte Media. Ook bij betaling van de factuur dient u het materiaal uit uw omgeving te verwijderen en daarvan bevestiging c.q. bewijs naar Regio25 te sturen.

De rechten van toegezonden beeldmateriaal aan Regio25, blijft in handen van de oorspronkelijke auteur. Regio25 kan echter achteraf niet worden gedwongen het toegestuurde materiaal te verwijderen of hiervoor een financiële vergoeding te betalen. Regio25 mag het materiaal op een later tijdstip opnieuw gebruiken. Regio25 geeft geen vergoedingen voor toegezonden materiaal, dit gebeurt dan ook volkomen vrijwillig.

Privacy

Regio25 gaat met grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de privacy van slachtoffers en betrokkenen. Kentekens en gezichten worden onherkenbaar gemaakt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele fouten hierin.

Het verwijderen van foto-/videomateriaal op deze website geschied alleen als hiervoor een geldige reden is. Deze reden dient schriftelijk vastgelegd te worden door de op de foto/video afgebeelde persoon.

Contact

Om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld onze teksten of foto’s te gebruiken, zijn de beheerders van deze website te bereiken via een e-mail. Ook bij vragen over uw of andermans privacy zijn is Regio25 bereikbaar via de mail. We streven ernaar binnen 12 uur te antwoorden.

Mail: info@regio25.nl

Reacties

Regio25 biedt bezoekers de mogelijkheid te reageren op berichten. Het feit dat een mening of visie wordt gepubliceerd, betekent niet dat Regio25 die mening ook deelt of ondersteunt. Het is voor Regio25 niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van de reacties op berichten. Schelden, vloeken en/of dreigingen worden niet op prijs gesteld. Dit soort berichten zullen worden verwijderd.

Tips

Regio25.nl krijg niet alles mee, ziet u iets gebeuren? Bel dan altijd eerst 112. Wij horen het ook graag als er wat is gebeurt bij u in de buurt, u kunt ons bereiken via 0611641949.
©2011 - 2023 Regio25.nl - Disclaimer