Disclaimer

Inhoud

Regio25 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door bezoek van deze website of gelinkte website’s.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met de correctheid, volledigheid en actualiteit op deze site, er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten of onvolledigheden. Deze site dient als informatiebron, het is niet toegestaan informatie van deze site te verveelvoudigen, op te slaan in een gegevensbestand, op welke wijze dan ook. Op foto’s/video’s en teksten is de auteurswet en copyright van toepassing.

Het is niet toegestaan foto’s, video’s, teksten of informatie te verveelvoudigen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Regio25. De hele inhoud van deze site is eigendom van Regio25. Het overnemen van artikelen is toegestaan mits voldaan wordt aan artikel 15 van de auteurswet. Dit houdt in dat er een duidelijke bronvermelding is.

Privacy

Regio25 gaat met grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de privacy van slachtoffers. Kentekens en gezichten worden onherkenbaar gemaakt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele fouten hierin.

Het verwijderen van foto/videomateriaal geschied alleen als hiervoor een geldige reden is. Deze reden dient schriftelijk vast gelegd te worden door de op de foto/video afgebeelde persoon.

Bij schending van artikel 15 van de auteurswet worden de volgende boetes in rekening gebracht:

Onrechtmatig gebruik maken van tekst: 25 euro
Onrechtmatig gebruik maken van foto: 75 euro
Onrechtmatig gebruik maken van video: 150 euro

Op bovenstaande bedragen worden geen uitzonderingen gemaakt. De factuur zal uit naam van Jeffrey Korte Media worden verstuurd.

Toestemming kan schriftelijk worden aangevraagd via info@regio25.nl.

 

 

 

Tips

Regio25.nl krijg niet alles mee, ziet u iets gebeuren? Bel dan altijd eerst 112. Wij horen het ook graag als er wat is gebeurt bij u in de buurt, u kunt ons bereiken via 0611641949.
©2011 - 2020 Regio25.nl - Disclaimer